Marknadshyror

Motion 2009/10:C284 av Fredrick Federley (c)

av Fredrick Federley (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utredande och införande av marknadshyror.

Motivering

Dagens bostadsmarknad är djupt segregerad och smutsig. Den som har kontakter och kontanter kan alltid säkra sin tillgång till en bostad. Den som inte har det hamnar i ett utanförskap.

Allt för många anser idag att det är en rättighet att bo i stadens centrum. Om vi tar Stockholm som exempel för debatten om marknadshyror så kan vi klart se att de argument som regleringssidan framhäver har sin grund i en diskussion om människors rätt att bo mitt i staden. För att uppnå det har de valt att reglera hyrorna. Det leder till att ingen idag betalar hyra efter vad marknaden, det vill säga hyresgästerna, är beredd att betala.

Hyresregleringen leder till en mycket större efterfrågan på lägenheter i stadens centrum än vad som annars skulle vara fallet. Det gör också att någon måste avgöra vem som har rätt att få bostaden. Med en kötid på klart över 20 år för en bostad i centrum skapas en svart marknad där kontrakt säljs svart, där vinster görs på andrahandskontrakt och där den som har kontakter kan få en inträdesbiljett till bostadsmarknaden. Medvetet har man alltså skapat en svart marknad.

Det finns flera utredningar som pekar på att marknadshyror i kombination med en stärkt ställning för den enskilde hyresgästen skulle kunna städa upp på den smutsiga bostadsmarknaden. För att bara nämna en vill jag lyfta fram Nina Persson som 2004 presenterade en modell i sitt examensarbete vid Malmö högskola som väckte uppmärksamhet men tyvärr inte ledde vidare. Det finns all anledning att fundera vidare i de banor Nina Persson målade upp i sitt arbete. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 28 september 2009

Fredrick Federley (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)