Marknadskompletterande riskkapitalfond

Motion 2020/21:548 av Dennis Dioukarev (SD)

av Dennis Dioukarev (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en marknadskompletterande riskkapitalfond med uppgift att kommersialisera svenska innovationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är rikt på kreativa företag med innovativa idéer. Tyvärr förverkligas allt för sällan potentiella innovationer då företagen saknar kapital för att kommersialisera dem. I andra fall flyr företagen utomlands för att söka finansiering på utländska riskkapital­marknader, som en konsekvens av svenskt företagsklimat. I båda fallen går Sverige miste om arbetstillfällen.

En god tillgång på riskkapital skapar förutsättningar för småföretag med hög till­växtpotential att på sikt växa till medelstora och stora företag. I en global ekonomi innebär det en förstärkning av landets konkurrenskraft samtidigt som vi säkrar svenska arbetstillfällen och fler är med och bidrar till den gemensamt finansierade välfärden.

Många innovationer finns hos småföretag och det är också de som har liten möjlig­het eller ingen möjlighet alls att få tillgång till riskkapital för att förverkliga sina idéer. En marknadskompletterande riskkapitalfond skulle gynna innovationsutvecklingen och öka nyföretagsamheten.

 

 

Dennis Dioukarev (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-30 Granskad: 2020-09-30 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)