Maxtaxa i kultur- och musikskolan

Motion 2011/12:Kr214 av Thomas Strand (S)

av Thomas Strand (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att regeringen prövar möjligheten att införa ett maxtaxesystem för avgifter till landets kultur- och musikskolor.

Motivering

Kulturen har en mycket viktig roll i samhället. Den kan berika, underhålla och ge skönhetsupplevelser. Men kulturen kan och ska också utmana, ifrågasätta och provocera. Ett rikt utvecklat kulturliv är en förutsättning för en god demokratisk samhällsutveckling. Vi behöver helt enkelt ett kreativt Sverige med ett kulturliv som underhåller, ifrågasätter och ställer saker på sin spets.

Det är viktigt att alla barn och ungdomar ges reella möjligheter att bli aktiva kulturutövare. Det kommer att vara berikande för dem själva. Samtidigt ger det goda förutsättningar för dem som väljer en yrkesprofession inom kultursektorn.

En mycket viktig aktör i detta sammanhang är landets alla kultur- och musikskolor. Många barn och ungdomar har i dess verksamhet blivit aktiva kulturutövare. Tyvärr försvåras möjligheterna för en hel del barn och ungdomar att ta del av kultur- och musikskolornas verksamhetsutbud på grund av att avgifterna kan bli mycket höga. Särskilt om en familj har flera barn som vill ta del av kultur- och musikskolors verksamhet. Detta riskerar att ledda till en segregering, där endast barn och ungdomar från hem med en god ekonomi ges reella förutsättningar att ta del av bra och stimulerande kulturverksamhet.

Med detta som bakgrund anser jag att regeringen bör pröva möjligheten av att införa ett maxtaxesystem för avgifter till landets kultur- och musikskolor.

Stockholm den 28 september 2011

Thomas Strand (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)