med anledning av framst. 2005/06:RRS8 Riksrevisionens styrelses framställning angående styrningen inom området sjuk- och aktivitetsersättning

Motion 2005/06:Sf6 av Per Westerberg m.fl. (m)

av Per Westerberg m.fl. (m)
[1]

Hetzler, A, Melén, D, och Bjerstedt, D, Rehabiliteringens verklighet, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2004.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-11-09 Bordläggning: 2005-11-10 Hänvisning: 2005-11-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)