med anledning av prop. 1987/88:176 om

Motion 1987/88:So31 av Gösta Andersson och Börje Hörnlund (båda c)

av Gösta Andersson och Börje Hörnlund (båda c)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1987/88:So31

av Gösta Andersson och Börje Hörnlund (båda c)
med anledning av prop. 1987/88:176 om
äldreomsorgen inför 90-talet

Äldreomsorgen inför 90-talet

Regeringen föreslår i propositionen om äldreomsorgen att anhörig skall ha
rätt till sjukersättning i sammantaget 30 dagar för att vårda svårt sjuk
anhörig i hemmet. Lägsta sjukpenningklass är idag 8 kr./dag och högsta
ersättning är 490 kr./dag. Det innebär att ersättningen för 30 vårddagar
kommer att variera från 240 kr./30 dagar till 14 700 kr./30 dagar.

Att vårda svårt sjuk anhörig i hemmet i livets slutskede är enligt vår
mening en insats som bör uppskattas lika av samhället oavsett den lön den
anhörige har i det ordinarie arbetet. Vi förutsätter då att anhöriga till svårt
sjuka inte ser insatsen som en lönefråga utan som en insats byggd på kärlek
och omtanke. Vi är medvetna om att det för framför allt lägre inkomsttagare
kan vara kännbart att förlora arbetsinkomsten under 30 dagar. Ett
grundskydd bör därför erbjudas. Vi föreslår att ersättning utgår lika för alla.
Lämplig ersättningsnivå är grundlönen för sjukvårdsbiträden i öppen vård,
dvs. den ersättning som normalt utgår vid hemsjukvård.

Hemställan

Med stöd av det anförda hemställs

att riksdagen beslutar att ersättning för vård av svårt sjuk/anhörig
skall utgå i enlighet med motionens förslag.

Stockholm den 6 juni 1988

Gösta Andersson (c)

Börje Hörnlund (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1988-06-06 Bordläggning: 1988-06-07 Hänvisning: 1988-06-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)