med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m.

Motion 1994/95:Jo56

Regeringens förslag att införa en allmän fiskevårdsavgift
för allt fiske i Sverige är ett dåligt genomtänkt förslag. I
propositionen betonas att även de som har eget fiskevatten,
där man sedan urminnes tider kunnat fiska fritt, skall
omfattas av avgiften. I denna del kan förslaget liknas vid en
konfiskation.
Propositionen bör därför ändras så att de som fiskar på eget
fiskevatten inte behöver betala allmän fiskevårdsavgift.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att de som fiskar på eget vatten icke
skall erlägga fiskevårdsavgift i enlighet med vad som anförts
i motionen.

Stockholm den 14 juni 1995

Inger René (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-06-14 Hänvisning: 1995-06-15 Bordläggning: 1995-06-15