med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

Motion 1995/96:Fi116 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen

1995/96:Fi116

av Gudrun Schyman m.fl. (v)

med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering, m.m.

Inledning

Vänsterpartiets presenterade i samband med regeringens
ekonomiska vårproposition ett sysselsättningspaket som
omfattar totalt 20 miljarder kronor. I huvudsak handlar det
om riktade skatte- och avgiftsminskningar i form av t.ex.
arbetsgivaravgiftssänkningar, räntestöd och sänkta
egenavgifter. Paketet omfattar ett grönt investeringsprogram,
stöd till kommuner och privat tjänstesektor, en större volym
på aktiv arbetsmarknadspolitik och stöd till försök med sex
timmars arbetsdag. Vänsterpartiet vidhåller dessa förslag och
kommer i samband med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Hänvisning: 1996-06-19 Inlämning: 1996-06-19 Bordläggning: 1996-06-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (108)