med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

Motion 1995/96:Fi118 av Alf Svensson m.fl. (kds)

av Alf Svensson m.fl. (kds)
Sammanfattning

Anledningen till att riksdagen nu får möjlighet att behandla
centrala frågor i kampen mot den växande arbetslösheten
trots regeringens tvekan och senfärdighet måste helt
tillskrivas initiativ av oppositionen. Regeringens målsättning
att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000 är varken
tillräckligt långtgående eller baserad på rätt variabel.
Kristdemokraterna anser att målet ska vara att halvera den
totala arbetslösheten till år 2000. Regeringens målsättning
riskerar att utmynna i en politik som bara flyttar människor
från öppen till dold arbetslöshet.

Kristdemokraterna föreslår åtgärder för att öka tillväxten i den privata
sektorn tillräckligt mycket för att åstadkomma en stark ökning av antalet
arbetstillfällen. Detta sker främst genom strukturella
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Hänvisning: 1996-06-19 Inlämning: 1996-06-19 Bordläggning: 1996-06-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (70)