med anledning av prop. 1995/96:99 Spris fortsatta verksamhet

Motion 1995/96:So9 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)

av Barbro Westerholm m.fl. (fp)
Dokument saknas
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1995-11-15 Bordläggning: 1995-11-16 Hänvisning: 1995-11-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)