med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi19 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

1997/98:Fi19

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

1 Inledning  3

2 Folkpartiets prioriteringar  4

2.1 Ett nytt mål för sysselsättningspolitiken  4

2.2 Jobben – det måste löna sig att anställa och växa  5

2.3 Nästa steg: lägre skatt för låg- och medelinkomsttagare  5

2.4 Regeringen ”mörkar” sannolikt 20 miljarder kronor i  framtida utgifter  6

2.5 Ökad kärnkraftssäkerhet i Ryssland och Ukraina  7

2.6 Brott skall inte löna sig  8

2.7 Fem åtgärder för lägre boendekostnader  8

2.8 Fler jobb genom färre och enklare regler  8

2.9 Lika chanser för män och kvinnor  9

2.10 Nu startar euron: Sverige förlorar ekonomiskt och politiskt  9

2.11 Det lönar sig att sälja
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-04-29 Bordläggning: 1998-05-04 Hänvisning: 1998-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (54)