med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

Motion 1997/98:A47 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen

1997/98:A47

av Gudrun Schyman m.fl. (v)

med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

Innehåll

1 Sammanfattning 2

2 Propositionen 2

3 Ny utredning krävs! 3

4 Jämställdhetsperspektiv i regionalpolitiken 4

4.1 Könsuppdelad statistik 4

4.2 Jämställdhetsanalys 5

5 Propositionens bakgrundsteckning 5

6 Om kommunerna och den offentliga sektorns betydelse 8

7 Infrastrukturen för kommunikationer 8

8 Telefrågor och IT 9

9 Utbildning 10

10 Mindre och medelstora högskolor 12

11 Ekonomiska ramar för de särskilda regionalpolitiska medlen 12

12 Angående EU:s strukturfondspolitik 13

12.1 EG:s strukturfonder och nationell medfinansiering 13

13 Nedsättning av socialavgifter 14

14 Glesbygds-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-03-25 Bordläggning: 1998-03-26 Hänvisning: 1998-03-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (76)