med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

Motion 1998/99:Fi15 av Alf Svensson m.fl. (kd)

av Alf Svensson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

1998/99:Fi15

av Alf Svensson m.fl. (kd)

med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

1 Sammanfattning

1999 års ekonomiska vårproposition är ytterligare en i raden av
ekonomisk-politiska propositioner som saknar konkreta förslag som
skulle kunna öka tillväxten i den svenska ekonomin och därmed antalet
nya jobb. Massarbetslösheten kostar det svenska folkhushållet upp mot
100 miljarder kronor, förutom förlorad självkänsla och framtidstro för de
drabbade.

Kristdemokraternas budgetalternativ tar sikte på att öka sysselsättningen så
kraftfullt att välfärden kan tryggas för alla. I motionen föreslås åtgärder för
att åstadkomma:

- ett så bra företagsklimat att landets företagare vågar satsa och nyanställa

- en skattepolitik
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-04-29 Bordläggning: 1999-04-30 Hänvisning: 1999-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (26)