med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

Motion 1998/99:Fi16 av Lennart Daléus m.fl. (c)

av Lennart Daléus m.fl. (c)
Motion till riksdagen

1998/99:Fi16

av Lennart Daléus m.fl. (c)

med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

1 Sammanfattning

I denna motion redovisas Centerpartiets ekonomiska politik och
alternativ till regeringens vårbudgetproposition. Huvudtema i vår
ekonomiska politik är tillväxt förenad med decentralisering, miljöhänsyn
och social profil.

Sverige behöver en tillväxt för nya jobb och blomstrande företagande.
Centerpartiet vill riva hindren och ge bättre förutsättningar för små och
medelstora företag. Vi föreslår ett antal positiva skatteförändringar för främst
de mindre företagen. Arbetsgivaravgifterna ska sänkas för att skapa ett bättre
företagsklimat och fler arbetstillfällen. Det finansieras via en grön skatte-
växling med höjda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-04-29 Bordläggning: 1999-04-30 Hänvisning: 1999-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (48)