med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

Motion 1999/2000:Fi12 av Bo Lundgren m.fl. (m)

av Bo Lundgren m.fl. (m)
Motion till riksdagen

1999/2000:Fi12

av Lundgren, Bo (m)

med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

1 Ny politik för en ny tid

Sveriges välstånd grundades på en politik som frigjorde ekonomin och
möjliggjorde ett framsynt utnyttjande av våra rika naturresurser. Ur dessa
verksamheter sprang sedan industriföretag som i ökande grad kunde
vinna internationell konkurrenskraft. Från att främst ha exporterat råvaror
utvecklades Sverige till ett av världens mest avancerade industriländer.
Rummets logik var påtaglig. Skogen stod där den stod, och
massafabrikerna byggdes i skogens närhet, liksom stålverken i malmens
närhet. Samhället inrättades efter att lösa industrisamhällets behov och
lösningarna kom alltför ofta att präglas av industrialismens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-04-28 Hänvisning: 2000-05-03 Bordläggning: 2000-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (54)