med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

Motion 1999/2000:Fi13 av Alf Svensson m.fl. (kd)

av Alf Svensson m.fl. (kd)
Fi13

Innehåll

1 Sammanfattning 4

1.1 Amortera mera 4

1.2 Skatterna sänks och pensionärerna får det bättre 4

1.3 Fler företag och nya jobb 4

1.4 Värdig vård 5

1.5 Valfrihet för barnfamiljerna 5

1.6 Vägnätet rustas upp 5

1.7 Rättssamhället stärks 5

1.8 Skatteryggsäcken lyfts av 5

1.9 Studiestödet förbättras 5

1.10 Biståndet ökar 6

1.11 Fastighetsskatten fryses och sänks 6

1.12 Finansieringen 6

2 Regeringens budgetproposition 7

2.1 Regeringen är handlingsförlamad 7

2.2 Massarbetslösheten och dess kostnader består 8

2.3 Ett trettonde misslyckande 8

2.4 Högre statsskuld och långsiktig obalans i statsfinanserna 8

2.5 Det går att nå bättre resultat med strukturreformer 9

2.6 Brister
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-04-28 Hänvisning: 2000-05-03 Bordläggning: 2000-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (30)