med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

Motion 2000/01:Fi18 av Alf Svensson m.fl. (kd)

av Alf Svensson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

2000/01:Fi18

av Svensson, Alf (kd)

med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

1 Sammanfattning

Kristdemokraterna tar i sitt budgetalternativ sikte på att långsiktigt
förbättra Sveriges historiskt dåliga tillväxtförutsättningar. Detta sker
genom strukturella reformer och strategiska skattesänkningar på arbete,
sparande och företagande. Regeringens politik på dessa områden är
otillräcklig.

Omfattande satsningar görs inom prioriterade områden som mer och bättre
vård, ökad valfrihet för småbarnsfamiljerna, ökat ekonomiskt utrymme för
enskilda och familjer genom sänkt inkomstskatt. Näringsklimatet förbättras
och vägnätet rustas upp. Polisen och rättssamhället i övrigt ges avsevärt bättre
förutsättningar att ta itu
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-05-02 Granskning: 2001-05-04 Bordläggning: 2001-05-04 Hänvisning: 2001-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (16)