med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

Motion 2000/01:Fi19 av Agne Hansson m.fl. (c)

av Agne Hansson m.fl. (c)
sammanfattning

Centerpartiets politik syftar till att låta var och en växa som
människa och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar. Det
förutsätter att människor såväl har frihet som känner
trygghet, att man både är fri att pröva sina vingar och vågar
göra det utan att riskera allt..

En politik för ett samhälle där människor får växa måste
präglas av:

- Livskraft, där människor får möjligheter att utvecklas och ta ansvar för sig
själva och varandra. Det förutsätter både mindre klåfingrighet och ingrepp
i medborgarnas liv och en politik som rustar människor för eget
ansvarstagande och egna initiativ.

- Livskvalitet, där människor mår bra och trivs med sin livssituation. Det
handlar om hälsa och välbefinnande i livets olika skeden. Upplevelsen av
livskvalitet är individuell.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-05-02 Granskning: 2001-05-04 Bordläggning: 2001-05-04 Hänvisning: 2001-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (28)