med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition

Motion 2002/03:Fi15 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

2002/03:Fi15

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 4

3 Sammanfattning 4

4 Inledning 5

4.1 Kristecknen blir fler 5

5 Sverige i en globaliserad värld 9

6 De brutna vallöftena 10

7 Den internationella ekonomiska utvecklingen 13

7.1 USA 13

7.2 Europa 15

7.3 Asien 16

7.4 Latinamerika och Afrika 17

7.5 Utvecklingen i Sverige 18

8 Fördelningspolitik 27

9 En liberal offensiv för tillväxt 29

9.1 Arbete ger tillväxt 29

9.2 Arbetstidsreform 30

9.3 Fler arbetsgivare i välfärdssektorn 31

9.4 En arbetsmarknad för tillväxt 31

9.5 Omställningspeng ökar individens inflytande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-05-05 Bordläggning: 2003-05-06 Hänvisning: 2003-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (9)