med anledning av prop. 2003/04:146 Höjd åldersgräns för läkares och sjukgymnasters rätt till offentlig ersättning m.m.

Motion 2003/04:So30 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)
Dokument saknas
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-05-27 Bordläggning: 2004-05-28 Hänvisning: 2004-06-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)