med anledning av prop. 2003/04:155 Ändringar i det kommunala utjämningssystemet

Motion 2003/04:Fi44 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

2003/04:Fi44

av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

med anledning av prop. 2003/04:155 Ändringar i det kommunala utjämningssystemet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med ett förslag till kommunalt utjämningssystem enligt de riktlinjer som anförs i motionen.

Riksdagen beslutar att för kommuner skall den länsvisa skattesatsen fastställas utifrån 90 % av medelskattesatsen för kommunerna i landet 2003 korrigerad per län för de skatteväxlingar som skett mellan kommuner och landsting fr.o.m. 1991.

Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med ett förslag där ingående faktorer i kostnadsutjämningen begränsas till ålder och sociala och regionala faktorer.

Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-06-23 Hänvisning: 2004-07-02 Bordläggning: 2004-07-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)