med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition

Motion 2004/05:Fi13 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)
Motion till riksdagen

2004/05:Fi13

av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut 3

2 Bryt utanförskapet: Gör det lönsamt att arbeta 3

3 Regeringens politik 5

3.1 Regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken 5

3.2 Regeringens ekonomiska strategi 7

3.3 Regeringens bedömning av det ekonomiska läget 9

3.4 Riktlinjer för budgetpolitiken 12

4 Moderata riktlinjer för den ekonomiska politiken: En strategi för tillväxt 13

4.1 En skattepolitik för arbete 13

4.2 En politik för fler arbeten 14

4.3 Den offentliga sektorn måste reformeras 14

4.4 Uthålliga offentliga statsfinanser måste säkras 15

5 Det måste löna sig att arbeta: Sänk skatten 15

5.1 Gör
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-05-02 Bordläggning: 2005-05-09 Hänvisning: 2005-05-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)