med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition

Motion 2004/05:Fi14 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

2004/05:Fi14

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition

1 Sammanfattning

Varför märker svenska folket så lite av att det är högkonjunktur? Vårt svar är att det beror på systemfel i svensk ekonomi. Fakta belyser behovet av en ny politik:

Den verkliga arbetslösheten är snarare 15-20 procent än den officiella på 5-6 procent, om man räknar in alla dem som är i AMS-åtgärder, jobbar mindre än de skulle vilja, är sjukskrivna eller förtidspensionerade trots att de skulle kunna arbeta, avskrivits från arbetsförmedlingen eller aldrig brytt sig om att anmäla sig till arbetsförmedlingen

Sverige har inte avancerat i den internationella välståndsligan sedan 1994

Vi har högst sjukfrånvaro i Europa

Staten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-05-02 Bordläggning: 2005-05-09 Hänvisning: 2005-05-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)