med anledning av prop. 2004/05:162 Ny värld – ny högskola

Motion 2005/06:Ub2 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 3

4 Utbildning för hållbar utveckling 3

4.1 Högskolelagen bör ändras 4

5 Internationaliseringen av den högre utbildningen 4

5.1 Avgiftsfriheten 5

6 Den nya examensstrukturen 6

6.1 Utbildning på avancerad nivå 6

6.1.1 Examenstillstånd för masterexamen 8

6.1.2 Grundläggande behörighet för program på avancerad nivå 8

6.2 Forskarutbildningen 8

6.2.1 Översyn av antagningsprocessen till forskarutbildningen 9

6.3 Poäng och betyg 9

6.4 Vissa förändringar i examensordningen 9

7 Finansiering av högskolestudier 10

7.1 Förlängd studietid 10

7.2 Ett reformerat studiemedelssystem 11

7.3 Nya villkor för doktorander 12

8 Breddad rekrytering 12

9 Behörighet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-09-16 Bordläggning: 2005-09-20 Hänvisning: 2005-09-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)