med anledning av prop. 2004/05:175 Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället

Motion 2005/06:T1 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd)

av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd)
Sammanfattning

Allianspartierna i trafikutskottet anser att Sverige både kan och bör bli världens främsta IT-nation. Om detta ska ske räcker det inte med de vackra ord som regeringen ger uttryck för i proposition 2004/05:175 Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället. Det krävs också handling. Det är dags att göra verklighet av de goda idéer som finns.

Vi vill se tydligare ledning av den svenska IT-politiken och därigenom öka takten i genomförandet av en 24-timmarsmyndighet, vi vill se ökade satsningar på FoU och bättre villkor för företagande som kan ytterligare förbättra Sveriges position i världen. Vi vill också se miljöförbättrande insatser och åtgärder som leder till att alla har likvärdiga möjligheter att hänga med i utvecklingen.

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 1

2 Innehållsförteckning 2

3 Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-09-28 Bordläggning: 2005-09-29 Hänvisning: 2005-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (28)