med anledning av prop. 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition

Motion 2005/06:Fi10 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning

1.1 Konjunkturuppgång mot orolig bakgrund

Ett folkmord pågår i Darfurprovinsen i Sudan. Terrorattacker gränsande till inbördeskrig plågar dagligen människorna i Irak. Flodvågen i Sydostasien vid jultid 2004 och osedvanligt våldsamma orkaner i Karibiska sjön har dränkt eller sopat med sig allt i sin väg. Misstankar att Iran planerar ett program för kärnvapenfram­ställning snarare än för kärnkraft ökar spänning­arna mellan också detta oljerike och (framför allt) USA.

När en sådan anpassning kan komma att ske är det ingen som vet, men alla måste räkna med risken. Den dagen kan världsekonomin stå inför en av sina största utmaningar.

1.2 Tid för reformer

Trots höga tillväxtsiffror i världsekonomin är IMF:s huvudbudskap till politiska beslutsfattare världen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-05-03 Bordläggning: 2006-05-04 Hänvisning: 2006-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)