med anledning av prop. 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition

Motion 2005/06:Fi11 av Maud Olofsson m.fl. (c)

av Maud Olofsson m.fl. (c)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 4

3 Ekonomisk politik för ett Sverige där du kan växa 4

3.1 Sammanfattning 4

4 Det går bra för Sverige, men… 7

4.1 Ökade sociala och regionala klyftor 7

4.2 Regeringen når inte målen 9

4.3 Regeringen bedriver farlig utgiftspolitik 9

4.4 Ta till vara Sveriges fantastiska förutsättningar 10

5 Vi vill göra Sverige företagsammare 11

5.1 Företagen är grunden för jobb och tillväxt 11

5.1.1 Förlängd momsinbetalningsperiod för småföretag 12

5.1.2 Fler kvinnor som driver företag 13

5.1.3 Mångfald i offentlig sektor 13

5.2 Det ska löna sig att jobba 14

5.3 En ny arbetsmarknadspolitik 16

5.3.1 Reformera AMS 16

5.3.2 Individanpassade och konkurrensutsatta arbetsförmedlingar 17

5.3.3 Fler
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-05-03 Bordläggning: 2006-05-04 Hänvisning: 2006-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)