med anledning av prop. 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition

Motion 2005/06:Fi12 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m, fp, kd, c)

av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m, fp, kd, c)

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 3

2 Förslag till riksdagsbeslut 10

3 Utanförskapet 10

4 Gör det mer lönsamt att arbeta 11

4.1 Sänkta inkomstskatter 12

4.2 Effekter av alliansens inkomstskattereform 14

5 Sjukförsäkringen 15

5.1 Ökad kontroll för att motverka fusk och överutnyttjande 17

5.2 Ny beräkningsgrund för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 18

5.3 Förändringar i förtidspensionen 19

5.4 Utvidgat ansvar för trafikförsäkringen 19

6 En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring 21

6.1 Alla ska vara försäkrade 21

6.2 Ökad egenfinansiering i försäkringen 23

6.3 Ersättning vid omställning 23

6.4 Jobbgaranti 23

6.5 Bättre kontroll av reglerna 24

7 En ny arbetsmarknadspolitik 24

7.1 Sänkta arbetsgivaravgifter för tjänstejobb 26

7.2 Nystartsjobb 28

7.3 En
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-05-03 Bordläggning: 2006-05-04 Hänvisning: 2006-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)