med anledning av prop. 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre

Motion 2005/06:So39 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Utvecklingsplanens inriktning och innehåll 5

4 Äldreomsorgen under elva år av (s)-styre 5

5 Kristdemokraternas kritik mot utvecklingsplanen 7

5.1 Utvecklingsområde 1: Bättre vård och omsorg om de mest sjuka 7

5.1.1 Regeringens utfästelser om resurstillskott 7

5.1.2 Hemsjukvården 8

5.1.3 Samverkan mellan landsting och kommuner 8

5.1.4 Stärkt läkarmedverkan och mångprofessionella vårdteam 8

5.1.5 Stärk geriatriken 9

5.1.6 Demensvården 10

5.1.7 Psykisk ohälsa hos äldre 11

5.1.8 Äldre och läkemedel 11

5.2 Utvecklingsområde 2: Trygghet i boendet 13

5.2.1 Inför parbogarantin 13

5.2.2 Inför en boendegaranti 13

5.2.3 Inrätta gemenskapboenden 13

5.3 Utvecklingsområde
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-06 Bordläggning: 2006-04-07 Hänvisning: 2006-04-18
Yrkanden (25)