med anledning av prop. 2005/06:145 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande

Motion 2005/06:Bo16 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

av Rigmor Stenmark m.fl. (c)
[1]

Statens energimyndighet ER 2005:27

[2]

Chalmers, Individuell värmemätning i flerbostadshus, 2003

[3]

Berndtsson, Individuell mätning av värme och varmvatten i lägenheter, 2005

[4]

Jagemar, Bergsten, Individuell värmemätning i flerbostadshus, 2003

[5]

Fastighetsskatten – en miljöbov, Boverket 2005

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-06 Bordläggning: 2006-04-07 Hänvisning: 2006-04-18
Yrkanden (9)