med anledning av prop. 2005/06:172 Nationell klimatpolitik i global samverkan

Motion 2005/06:MJ49 av Claes Västerteg m.fl. (c)

av Claes Västerteg m.fl. (c)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

1 Förslag till riksdagsbeslut 2

2 Bakgrund 3

3 Inledning 3

4 Internationellt agerande 4

4.1 Gemensam europeisk miljöpolitik 5

5 Klimatmål 5

6 Det personliga ansvaret 6

6.1 Personliga utsläppsrätter 7

6.2 Skatteavdrag för de som skänker pengar till klimatförbättrande åtgärder 7

7 Näringslivets ansvar 8

7.1 Partnerskap med industrin 8

7.2 Riskkapitalfonder för miljöinvesteringar 8

7.3 Nationell vätgasstrategi 9

8 Det offentligas ansvar 9

8.1 Offentlig upphandling 9

8.2 Informationsinsatser 10

8.3 Klimatinvesteringsprogram – Klimp 10

9 Utsläppssektorn Transporter 10

9.1 Ett grönt transportsystem 11

9.2 Frivilliga stimulanser bättre än tvång 12

9.3 Bilar med förnybart
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-18 Bordläggning: 2006-04-19 Hänvisning: 2006-04-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (11)