med anledning av prop. 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning

Motion 2005/06:Ju57 av Leif Björnlod m.fl. (mp)

av Leif Björnlod m.fl. (mp)
[1]

Se t.ex. Thoma mot Luxemburg, 29 mars 2001, appl. nr. 38432/97, para. 43 och 48.

[2]

Se t.ex. Klass m.fl. mot Tyskland, 6 september 1978, appl. nr. 5029/71.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-18 Bordläggning: 2006-04-19 Hänvisning: 2006-04-20
Yrkanden (3)