med anledning av prop. 2005/06:190 Skatt på flygresor

Motion 2005/06:Sk26 av Lennart Hedquist m.fl. (m)

av Lennart Hedquist m.fl. (m)
[1]

Regeringens proposition 2005/06:160, s. 114.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-21 Bordläggning: 2006-04-24 Hänvisning: 2006-04-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)