med anledning av prop. 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner

Motion 2005/06:So2 av Erik Ullenhag m.fl. (fp)

av Erik Ullenhag m.fl. (fp)
Sammanfattning

Under de senaste åren med socialdemokratisk regering har alkoholkonsumtionen i Sverige ökat dramatiskt, med över 30 %. Även narkotikaproblemen har ökat kraftigt. Trots regeringens ansträngningar fortsätter antalet tunga missbrukare att öka.

Politiker, experter och andra debattörer har producerat mängder med förslag till insatser mot alkohol- och narkotikamissbruket. Dessa har uppenbarligen inte gjort något större intryck på regeringen. Riksdagen får nu ta ställning till en proposition som innebär mer av samma politik som vi har sett under de senaste åren. Betänkandet från den senaste statliga utredningen på alkoholområdet, Gränslös utmaning (SOU 2005:25), har uppenbarligen inte påverkat regeringens arbete med propositionen.

Folkpartiet står för en restriktiv alkohol-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-12-05 Bordläggning: 2005-12-06 Hänvisning: 2005-12-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (13)