med anledning av prop. 2005/06:46 Mottagande av ensamkommande barn

Motion 2005/06:Sf10 av Sven Brus m.fl. (kd)

av Sven Brus m.fl. (kd)
[1]

Rädda Barnen har hämtat uppgiften från Migrationsverkets genomgång av ärenden där barn avvikit 2003.

[2]

Sveriges Radios Ekoredaktion. Juni 2004.

[3]

2004/05:RRS15 Riksrevisionens styrelses framställning angående snabbare asylprövning.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-11-22 Bordläggning: 2005-11-23 Hänvisning: 2005-11-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)