med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition

Motion 2008/09:Fi25 av Mona Sahlin m.fl. (s)

av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen

2008/09:Fi25

av Mona Sahlin m.fl. (s)

med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition

s33300

1 Sammanfattning

Vi socialdemokrater insåg tidigt det allvarliga ekonomiska läget. Redan i november 2008 lade vi förslag i riksdagen om ett stimulanspaket för att ta Sverige ur krisen. Därefter har vi lagt ytterligare en motion i riksdagen i februari, med förslag om totalt drygt 100 000 nya jobb och utbildningsplatser för att ta Sverige ur krisen.

Drygt 100 000 jobb, praktik och utbildningsplatser – Skillnad i volym jämfört med regeringen

Fler utbildningsplatser i komvux, KY, högskola arbetsmarknadsutbildning

50 000

Spetskompetenslyft

20 000

Jobblyft – insatser för långtidsarbetslösa

10 000

Förstajobbetavdrag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-04-29 Bordläggning: 2009-05-05 Hänvisning: 2009-05-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)