med anledning av prop. 2008/09:214 Hållbart skydd av naturområden

Motion 2008/09:MJ27 av Tina Ehn m.fl. (mp)

av Tina Ehn m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2008/09:MJ27

av Tina Ehn m.fl. (mp)

med anledning av prop. 2008/09:214 Hållbart skydd av naturområden

mp058

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anslagen för skydd av biologisk mångfald måste höjas etappvis för att motsvara det som krävs för att hejda förlusten av biologisk mångfald.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att frivilliga avsättningar bör redovisas och offentliggöras.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Naturvårdsverket inte ska ersätta Statens fastighetsverk för de arealer som nu får formellt skydd.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-06-22 Hänvisning: 2009-06-23 Bordläggning: 2009-06-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)