med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget

Motion 2008/09:Fi21 av Mona Sahlin m.fl. (s)

av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen

2008/09:Fi21

av Mona Sahlin m.fl. (s)

med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget

s33301

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår förslaget om att bemyndiga regeringen att under 2009 besluta om att avyttra samtliga aktier i Nord Pool ASA eller avveckla bolaget.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen löpande ska följa utvecklingen inom Försäkringskassan och vid behov återkomma till riksdagen med förslag om ökade resurser.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen löpande ska följa utvecklingen inom polisorganisationen och återkomma till riksdagen med förslag om ökade resurser.

Riksdagen tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-04-29 Bordläggning: 2009-05-04 Hänvisning: 2009-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)