med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition

Motion 2010/11:Fi9 av Håkan Juholt m.fl. (S)

av Håkan Juholt m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2010/11:Fi9

av Håkan Juholt m.fl. (S)

med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition

S2001

Motivering

Full sysselsättning är målet för Socialdemokraternas ekonomiska politik. Sverige ska ha sunda offentliga finanser. Det är en förutsättning för uthållig hållbar tillväxt och stabil välfärd. Människors vilja till arbete är Sveriges största tillgång. Vi sätter jobben först på agendan. Klarar vi jobben så klarar vi också ekonomin och kvaliteten i vården, skolan och omsorgen.

I dag är arbetslösheten högre än den nivå som rådde före regeringsskiftet hösten 2006. Trots en god ekonomisk utveckling har arbetslösheten tillåtits bita sig fast. Nu är var tredje arbetslös långtidsarbetslös. Ungdomsarbetslösheten är bland de högsta i Europa.

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-05-02 Bordläggning: 2011-05-05 Hänvisning: 2011-05-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)