med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition

Motion 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. (S)

av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2011/12:Fi18

av Mikael Damberg m.fl. (S)

med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition

S13002

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 3

A Kunskap och arbete bygger Sverige 3

En politik för fler jobb och växande företag – sammanfattning 4

B Det ekonomiska läget 7

Svag utveckling i svensk ekonomi 7

Skuldkrisen i Europa 9

Svag konjunkturutveckling att vänta 10

Arbetsmarknaden 12

Det långvariga utanförskapet ökar 12

Fortsatt stor skillnad i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män 13

Försämrad matchning på arbetsmarknaden 14

Ineffektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder 15

Strukturella utmaningar för arbetsmarknadspolitiken 16

Ungdomsarbetslösheten – en av de högsta i Europa 17

Utvecklingen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-05-02 Bordläggning: 2012-05-08 Hänvisning: 2012-05-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)