med anledning av prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition

Motion 2012/13:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S)

av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2012/13:Fi13

av Mikael Damberg m.fl. (S)

med anledning av prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition

S13006

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 3

Framtidskontraktet 3

Ekonomiska läget 7

Världsekonomin drar Sverige ur lågkonjunkturen 8

Ljusare utsikter för Sverige… 15

… men arbetslösheten har bitit sig fast 16

Rekryteringsgapet 20

Fördelningsanalys 22

Förändrad syn på politikens återverkningar 25

Kommunal ekonomi 26

Ekonomiskt ramverk 28

Det finanspolitiska ramverket 28

Sysselsättningspolitiskt ramverk 28

Investeringsplan 30

Uppföljning av de budgetpolitiska målen 31

Regeringens politik fungerar inte 34

Kunskapsresultaten i skolan sjunker 34

Färre får chansen att läsa vidare 36

Misslyckad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-04-29 Bordläggning: 2013-05-13 Hänvisning: 2013-05-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)