med anledning av prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition

Motion 2012/13:Fi15 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)

av Gustav Fridolin m.fl. (MP)
Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................

3

Vårbudget för en ny arbetslinje.........................................................................

4

1 Det ekonomiska läget ................................................................................

8

1.1 Finanskrisens svallvågor känns ännu av i Europa och USA .............

8

1.2Försvagning av de offentliga finanserna under de kommande åren ..8

1.3

Arbetslösheten fortsatt hög, unga hårdast drabbade ..........................

9

1.4

Ökade inkomstklyftor ett resultat av regeringens politik.................

10

1.5

BNP inte enda måttet på samhällsutveckling ..................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-04-29 Bordläggning: 2013-05-13 Hänvisning: 2013-05-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)