med anledning av prop. 2012/13:30 Forskning och innovation

Motion 2012/13:Ub4 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Motion till riksdagen

2012/13:Ub4

av Richard Jomshof m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2012/13:30 Forskning och innovation

SD179

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fr.o.m. 2014 anslå de extra medel på 800 miljoner kronor per år till geovetenskap, mineralogi och andra liknande forskningsinitiativ som Sverigedemokraterna föreslår inom utgiftsområde 16 anslag 6:1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fr.o.m. 2014 anslå de extra medel på 200 miljoner kronor per år till rymdforskning som Sverigedemokraterna föreslår inom utgiftsområde 16 anslag 3:4.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-11-07 Bordläggning: 2012-11-23 Hänvisning: 2012-11-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)