med anledning av prop. 2012/13:30 Forskning och innovation

Motion 2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP)

av Åsa Romson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2012/13:Ub5

av Åsa Romson m.fl. (MP)

med anledning av prop. 2012/13:30 Forskning och innovation

MP015

1 Sammanfattning

Forskningspolitik handlar i grunden om två saker: hur forskningen ska organiseras och finansieras. Men det handlar också om vilka utmaningar vi ser framför oss där vi behöver forskningshjälp och stöd för att hitta lösningar och tillämpa dessa. Att peka på de gemensamma strategiska samhällsutmaningarna och därigenom styra en del resurser åt vissa specifika områden är därför inte bara en fråga om finansiering. Det blir ofrånkomligen en fråga om politisk insikt och politiskt mod. Miljöpartiets bedömning är att regeringen i forskningspropositionen inte vågar identifiera klimatutmaningarna som avgörande för all verksamhet i Sverige och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-11-07 Bordläggning: 2012-11-23 Hänvisning: 2012-11-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (32)