med anledning av prop. 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården

Motion 2012/13:So20 av Eva Olofsson m.fl. (V)

av Eva Olofsson m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2012/13:So20

av Eva Olofsson m.fl. (V)

med anledning av prop. 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården

1

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 3

4 Regeringens förslag 4

5 Tidig upptäckt och tidiga insatser 4

6 Delat ansvar 4

7 Bättre samarbete 5

7.1 Mottagningar för unga 6

7.2 Målgruppsspecifika insatser 6

8 Bättre socialt stöd 7

8.1 Arbetskooperativ och sociala företag 7

8.2 Bostad först 7

9 Sprututbyte 8

10 Läkemedelsassisterad behandling 8

11 Genusperspektiv inom beroendevården 8

12 Särskilt utsatta grupper inom beroendevården 9

13 Vård utan dröjsmål 10

14 Bemötande och inflytande 11

15 Läkemedelsberoende och dopning 12

16 Avkriminalisering
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-04-09 Bordläggning: 2013-04-11 Hänvisning: 2013-04-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (24)