med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition

Motion 2013/14:Fi12 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen

2013/14:Fi12

av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition

201314SD500 med anledning av 2014 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 7

1 Nyhet: Vårdlyftet! 7

1.1 Nya satsningar inom vården 7

1.1.1 Ingen karensdag i arbeten med hög smittorisk 8

1.1.2 Avskaffad patientavgift för äldre 85+ 9

1.1.3 ”Nystart” för omvårdnadslyftet 9

1.2 Befintliga satsningar inom vården 10

1.2.1 Möjlighet till heltid 10

1.2.2 Vårdplatser 11

1.2.3 Matlyft 11

2 Regeringens ekonomiska vårproposition 12

2.1 Höjd fordonsskatt för lätta fordon 12

2.2 Höjd skatt på snus 12

2.3 Slopad gruppregistrering till mervärdesskatt m.m. 12

2.4 Slopad åldersavskrivning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-04-29 Bordläggning: 2014-05-07 Hänvisning: 2014-05-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)