med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition

Motion 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S)

av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2013/14:Fi13

av Mikael Damberg m.fl. (S)

med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition

201314S3004 med anledning av 2014 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 2

Inledning 2

Världsekonomin drar Sverige ur lågkonjunkturen 8

Svensk ekonomi utvecklas starkare … 11

… men arbetslösheten har bitit sig fast … 11

… och rekryteringsgapet har vidgats 13

Klyftorna har ökat 15

Kunskapsresultaten i skolan sjunker 18

Färre får chansen att läsa vidare 20

Sjukvården och omsorgen håller inte vad den lovar 22

Andra insatser hade krävts 23

2. EKONOMISKT RAMVERK 26

Regeringen ryter mot de svenska budgetreglerna … 26

De offentliga finansernas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-05-06 Bordläggning: 2014-05-07 Hänvisning: 2014-05-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)