med anledning av prop. 2013/14:176 Fordonsrelaterade skulder

Motion 2013/14:C7 av Veronica Palm m.fl. (S)

av Veronica Palm m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med lagförslag som innebär att personer med omfattande fordonsrelaterade skulder ska kunna vägras att registreras som ägare till fordon.

Motivering

Problemen med s.k. fordonsmålvakter är omfattande i Sverige. Sydsvenska Dagbladet angav tidigare i år att omkring 1 av 10 bilar i Malmö ägs av målvakter. En person kan stå som ägare till hundratals bilar utan att vare sig fordonsskatt, trängselskatt eller trafikförsäkring betalas. Ofta har dessa personer inga utmätningsbara tillgångar.

Ofta har målvaktsverksamheten kopplingar till annan brottslighet, stora skatteintäkter har gått förlorade och det är naturligtvis ett miljö- och trafiksäkerhetsproblem att en stor mängd obesiktigade bilar är i trafik i Sverige.

Regeringens proposition tar upp förslag om rätten att ta fordon i anspråk för betalning av fordringar på vissa skatter och avgifter. Syftet med lagen är dels att minska de fordonsrelaterade skulderna till stat och kommun, dels att försvåra för fordonsmålvakter.

Det allmänna ska, genom Kronofogdemyndigheten, kunna beslagta ett fordon som föranleder debitering av vissa fordonsrelaterade skatter och avgifter. Det föreslås också att felparkerade fordon, vars registrerade ägare har sådana obetalda och förfallna skulder uppgående till visst belopp, ska få flyttas och att fordonet inte behöver återlämnas till ägaren förrän alla dessa skulder och kostnader i samband med flytten är betalda.

Det är angeläget att denna lagstiftning nu kommer på plats. Tyvärr har regeringen agerat mycket långsamt. Redan 2009, för fem år sedan, presenterade Kronofogden och Transportstyrelsen ett genomarbetat förslag till lagstiftning. De fem år som nu gått har inneburit att fordonsmålvakter kunnat agera i stort sett ostört.

Socialdemokraterna har drivit frågan under allmänna motionstiden och via skriftliga frågor. Trots detta har processen på Regeringskansliet för att få fram en lagstiftning varit mycket långsam.

Vi socialdemokrater anser att Kronofogdens och Transportstyrelsens förslag innehöll särskilt en intressant komponent. Att vissa personer ska kunna vägras registrering om de haft stora fordonsrelaterade skulder tidigare. Detta borde leda till att nu aktiva fordonsmålvakter inte ska kunna registreras som ägare till fler fordon. Vi föreslår därför att skuldbelastade personer ska kunna vägras registrering.

Arbetet med att försvåra för bilmålvakter är mycket angeläget. Vi ser också två frågor som ofta hänger samman med målvaktsfrågan. Det handlar om svart bilhandel och övergivna skrotbilar i naturen. Det sistnämnda har redan utretts och det är märkligt att regeringen tre år efter att Naturvårdsverket presenterade sin rapport inte kunnat presentera en proposition. Det måste gå att hitta en lösning på problemet med övergivna skrotbilar i naturen som även tar hänsyn till motorhobbyns intresse.

Stockholm den 2 april 2014

Veronica Palm (S)

Carina Ohlsson (S)

Hillevi Larsson (S)

Katarina Köhler (S)

Yilmaz Kerimo (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Lars Eriksson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-04-02 Bordläggning: 2014-04-08 Hänvisning: 2014-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)