med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition

Motion 2014/15:3087 av Jan Björklund m.fl. (FP)

av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen

2014/15:3087

av Jan Björklund m.fl. (FP)

med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i avsnitt 4–14 i motionen.

1.                   Ett bra Sverige som kan bli ännu bättre

Efter åtta år av aktiv reformpolitik lämnar Alliansen över ett Sverige som är på rätt väg. Vår ekonomi är bland de starkaste i Europa. Sverige har haft högst tillväxt bland jämförbara EU-länder sedan 2006 samtidigt som de disponibla inkomsterna har ökat och den offentliga skulden minskat. Det lönar sig bättre att arbeta, och jobben har blivit fler. Idag har Sverige högre arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgrad än nästan något
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-05-06 Granskad: 2015-05-06 Bordlagd: 2015-05-07 Hänvisad: 2015-05-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)