med anledning av prop. 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016-2020

Motion 2014/15:3094 av Jan Björklund m.fl. (FP)

av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen

2014/15:3094

av Jan Björklund m.fl. (FP)

med anledning av prop. 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Säkerhetspolitisk utgångspunkt

Ett allt aggressivare Ryssland måste styra försvarsprioriteringar

Dags för svenskt Natomedlemskap

Konsekvenser för försvarsbeslutet

Ekonomiska förutsättningar

Särskilda prioriteringar

Gotlands betydelse för försvaret av Sverige

Placera Robot 70 på Gotland

Ökad ubåtsjaktförmåga

Mer flygtid

Mer flygstrid

Kustartilleri

Utsjömineringar

Personalförsörjningen

Att aktivera värnplikten

Utveckla veteranpolitiken

Officersförsörjningen

Upphäv regeringsbeslut 5

Materiel-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-05-08 Granskad: 2015-05-11 Bordlagd: 2015-05-19 Hänvisad: 2015-05-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)