med anledning av prop. 2014/15:147 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas

Motion 2015/16:171 av Johan Forssell m.fl. (M)

av Johan Forssell m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2014/15:147.

Motivering

I propositionen föreslås det att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag ska upphävas.

Den tidigare alliansregeringen införde 2008 möjligheten för kommuner att införa vårdnadsbidrag. Detta var en reform som skapade ökade möjligheter till eget inflytande och valfrihet för barnfamiljer och erbjöd ett alternativ till förskolan för de föräldrar som önskade.

Etableringsfrihet och olika former av barnomsorg är viktigt för att kunna tillgodose familjers behov av olika barnomsorgslösningar. Möjligheten för kommuner att erbjuda vårdnadsbidrag har ökat möjligheten för den som vill ge barnet omsorg i hemmet utöver den tid som föräldraförsäkringen medger.

Vi ser med oro på hur regeringen nu påbörjar avvecklingen av de reformer som skapat större möjligheter till eget inflytande och valfrihet för föräldrar. Riksdagen bör därför avslå motionen.

Johan Forssell (M)

Lotta Finstorp (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

Mikael Cederbratt (M)

Tina Ghasemi (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-09-30 Bordlagd: 2015-10-01 Hänvisad: 2015-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)